YASAL UYARI!

   

 Bilindiği üzere şirketimiz, Japonya'da üretilmekte olan KAMINARI marka kumaş işaretleme kalemlerini Japonya’dan ithal etmektedir. Şirketimizin ithal ettiği bu kalemin “KAMINARI” markası, Türk Patent Enstitüsü tarafından şirketimiz adına, 27.12.2002 tarihinde, 2002 33873 numarasıyla tescil edilmiştir. Tescilli Markamızın bir sureti üsttedir.

    Şirketimizin bu marka hakkı, Türk Ticaret Kanunu ve 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K. hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Şirketimizin son zamanlarda piyasada yapmış olduğu araştırmalarda, marka hakkına sahip olduğumuz sözkonusu ürünün özellikle Çin menşeli taklitlerinin piyasaya dağıtılmış olduğunu ve bu taklit ürünlerin üzerinde “KAMINARI” markasının kullanıldığını, mal verdiğimiz kimi müşterilerimizce de satın alınıp satıldığını tespit etmiş bulunuyoruz. Şirketimizin izni ve bilgisi olmadan marka hakkımız kullanılarak, satılan bu taklit ürünlerden dolayı, şirketimizin yasal hakları zedelenmektedir.

    Zedelenen yasal haklarımızın korunması ve uğradığımız maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla, bu taklit ürünleri Türkiye’ye sokan, Türkiye'de satan ya da bulunduran şahıs ya da şirketler hakkında yasal süreci başlatmış bulunuyoruz.

    Bu konuda, Kartal 1. Sulh Ceza Mahkemesi, 2011/466 D. İş Sayılı kararı ile, taklit ürünlerin satıldığını bildirdiğimiz işyerinde, ARAMA YAPILMASINA, KALEMLERE EL KONULMASINA VE EMANET/MUHAFAZA ALTINA ALINMASINA karar vermiştir. Türk Ticaret Kanunu ve 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K. hükümleri, sadece taklit ürün satanı, haksız marka kullananı değil, aynı zamanda bu taklit ürünleri satın alan ve bulunduranları da hem hukuki hem de cezai açıdan sorumlu tutmaktadır.

      Değerli müşterilerimiz; Yukarıda açıkladığımız ve yasal takip sürecine başladığımız bu taklit ürünler nedeniyle, ileride aramızda yasal bir ihtilafın yaşanmaması amacıyla, bu taklit ürünleri alıp satmaktan vazgeçmenizi, bu ürünleri satın aldığınız kişi ya da firmalara iadesini veya imha etmenizi rica eder, aksi takdirde yasadan kaynaklanan haklarımızı kullanarak, aleyhinizde kanuni takibata başlayacağımızı, üzülerek bildiririz. Gösterdiğiniz anlayış ve işbirliği için teşekkür ederiz.

 

Saygılarımızla...

ŞİMŞEK MAKİNA VE AKSAMLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.


 
  • YASAL UYARI!
    Piyasaya sürülen "taklit" KAMINARI kumaş işaretleme kalemleri hakkında
    devam...
  • Yılın tedarikçisi ödülü! Hugo Boss'un düzenlediği Operasyonel Mükemmellik Günleri’ nde sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir kalite konusu ele alındı.
    devam...